Lietotāju datu drošība 

SIA Rantzows Sport ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā.

1.  Precessportam.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA “Rantzows Sport” var saņemt informāciju, kas satur personas datus: iegūstot personas datus tiešā veidā (vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

2. Personīgie dati ir informācija , kas Jūs identificē, t.i., Jūsu vārds, adrese, e-pasta vai pasta adrese. SIA RANTZOWSPORT neievāc Jūsu personīgos datus, izņemot gadījumus, kad Jūs to pats atļaujat, t.i., ja Jūs pasūtāt preces vai abonējat jaunumu izdevumu.

3. Pircēju personas datus SIA “Rantzows Sport” apstrādā, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību) un Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības un citus Latvijas Republikas tiesību aktus, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un glabājot Pircēju personas datus, SIA “Rantzows Sport” izmanto organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, kas nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes.

4. Iegādājoties Interneta veikalā “precessportam.lv” piedāvātās preces un pakalpojumus, Pircējs piekrīt un atļauj SIA “Rantzows Sport” reģistrēt, ievadīt, glabāt, sistematizēt, izmantot un jebkādā citā veidā apstrādāt datus.

5. Pircēja personas datus, ka arī datus, kurus Pircējs turpmāk sniegs Pārdevējam, tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams, un šādiem mērķiem:
– datu apstrāde, izriet no precessportam.lv Pircēju pasūtījumiem, līgumsaistībām, vai datu apstrāde nepieciešama, lai noslēgtu attiecīgu līgumu (darījumu);
– dati ir nepieciešami Pircēju identificēšanai un uzskaitei;
– dati ir nepieciešami citu saistību izpildes nodrošināšanai, kas izriet no līgumsaistībām, vai no attiecīgi noslēgtajiem līgumiem (darījumiem).

6. SIA “Rantzows Sport” nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Vispārīgo datu aizsardzības regula un Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina precessportam.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, preču finansēšanu un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

7. Pircējam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas datus papildina vai labo, kā arī pārtrauc to apstrādi vai iznīcina tos, ja personas dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, vai arī tie vairs nav nepieciešami vākšanas mērķiem. Minētajā sakarā Pircējs pats var ievadītos datus izmainīt vai dzēst savā lietotāja kontā vai arī informēt SIA “Rantzows Sport”, izmantojot e-pasta adresi: info@rantzows.lv

8. Pircējam, iesniedzot rakstiskā veidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

kādas ziņas par Pircēju ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);
kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem;
informāciju par to, vai dati tikuši apstrādāti automatizēti.
9. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pircējs jebkurā brīdī var pieprasīt savu datu dzēšanu.

10. Izmantojot Interneta veikalu precessportam.lv, Pircējs apliecina savu piekrišanu Privātumu politikas noteikumiem. Ja Pircējs nepiekrīt šai Privātumu politikai, Pārdevējs lūdz Pircēju neiesniegt personisku informāciju precessportam.lv

11. Pārdevējs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot precessportam.lv sadaļā Privātuma politika. Pircējam ir pienākums pirms katra precessportam.lv apmeklējuma iepazīties ar Privātuma politiku, turklāt Pircējam ir iespēja saglabāt Privātuma politiku pastāvīgā informācijas nesējā vai izdrukāt.

12. Pieprasījumus saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat iesniegt šādos veidos:
15.1.2.    Atsūtot pieprasījumu mums uz e-pastu: info@rantzows.lv;
15.1.4.    Ierodoties uzņēmuma juridiskajā adresē un uzrakstot iesniegumu..

%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds
%-wWeeks
%-dDays
%HHours
%MMinutes
%SSeconds