PRIVĀTUMA POLITIKA

  1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1.1. Uzņēmums SIA Rantzows Sport, Juridiskā adrese: Zāļu 6, Rīga, Latvija, LV-1004, Uzņēmuma reģistrācijas numurs: LV40003528045, Zīmola nosaukums: "Rantzows Sport", turpmāk tekstā “Rantzows Sport”), apņemas aizsargāt savu klientu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā mēs apkopojam, apstrādājam un aizsargājam mūsu Klientu personas datus, viņiem apmeklējot Rantzows Sport Tīmekļa vietni un/vai iegādājoties Rantzows Sport Preces.

 

  1. DATI, KURUS VARAM APKOPOT

2.1. Rantzows Sport var apkopot un apstrādāt tālāk minētos datus:

2.1.1. Personas datus, kurus Klients sniedz, veicot piedāvājuma pieprasījumu Tīmekļa vietnē. Rantzows Sport var arī lūgt Klientu Personas datus, kad Klients ziņo par kādu Tīmekļa vietnes problēmu;

2.1.2. Saziņas  ieraksts, ja Klients vēršas pie Rantzows Sport rakstot e-pastā, SMS, WhatsApp uc;

2.1.3. Sarunas  ieraksts apmācības nolūkos, ja Klients vēršas pie Rantzows Sport;

2.1.4. Aptauju gadījumā, Rantzows Sport var lūgt Klientam brīvprātīgi atbildēt uz anketas jautājumiem, kuras izmanto piedāvājuma sagatavošanai Klientam vai pētnieciskiem nolūkiem;

2.1.5. detalizētu informāciju par Klienta Tīmekļa vietnē veiktajiem darījumiem un par pasūtījumu izpildi;

2.1.6. detalizētu informāciju par Klienta veiktajiem Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, tostarp, bet ne tikai, datplūsmas datus, atrašanās vietas datus, tīmekļa žurnālus un citus saziņas datus.

 

  1. DATU APSTRĀDES MĒRĶIS

3.1. Mēs izmantojam Klientu datus tālāk minētajos nolūkos:

3.1.1. lai nodrošinātu, ka Tīmekļa vietnes saturs tiek rādīts efektīvi un atbilstoši Klienta datorā esošajiem iestatījumiem;

3.1.2. lai sniegtu Klientiem informāciju par pieejamajām un interesējošām Precēm, ja Klients ir piekritis, ka tiek šādā nolūkā informēts;

3.1.3. lai Klients varētu izmantot Rantzows Sport Tīmekļa vietnes interaktīvās funkcijas, ja to vēlas;

3.1.4. lai informētu Klientu par Tīmekļa vietnes izmaiņām.

 

  1. IP ADRESES UN SĪKFAILI

4.1. Lai analizētu Klientu veiktos Tīmekļa vietnes apmeklējumus, Rantzows Sport apkopo arī sīkfailus (Klienta ierīcē lokāli saglabātos failus). Iespējojot sīkfailus savā pārlūkprogrammā, Klients piekrīt, ka apkopojam sīkfailus iepriekš minētajam nolūkam. Rantzows Sport izmanto šādus sīkfailu tipus: (i) pamatsīkfaili, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi Rantzows Sport Tīmekļa vietnei; (ii) funkcionalitātes sīkfaili, kas ir nepieciešami Rantzows Sport Tīmekļa vietnes pareizai darbībai (ja šie sīkfaili ir atspējoti, Rantzows Sport Tīmekļa vietne var nedarboties pareizi); (iii) veiktspējas sīkfaili, kas neidentificē Klientu, līdz Klientsievada savu identifikācijas informāciju kādā no Rantzows Sport veidlapām), bet palīdz personalizēt Klientam rādāmo saturu atbilstoši Klienta darbībām Rantzows Sport Tīmekļa vietnē; un (iv) mērķauditorijas/reklāmas sīkfaili, kas palīdz pielāgot reklāmas Rantzows Sport Tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

4.2. Rantzows Sport izmanto arī Google Analytics, FaceBook Pixel un līdzīgus pakalpojumus, kas apkopo trešās puses sīkfailus (“Trešās puses analīzes programmas”). Sīkfaili ģenerē informāciju par Tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp Klienta IP adresi), ko Trešās puses analīzes programmas var pārsūtīt un glabāt ASV serveros. Trešās puses analīzes programmas šo informāciju izmanto, lai izvērtētu, kā Klients izmanto Tīmekļa vietni, lai sagatavotu Tīmekļa vietnē veikto darbību pārskatu un lai iesniegtu to Tīmekļa vietnes operatoriem, kā arī lai sniegtu citus ar Tīmekļa vietnē veikto darbību un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. Trešās puses analīzes programmas var arī nodot šo informāciju trešām pusēm, ja to pieprasa piemērojamie tiesību akti vai ja attiecīgā trešā puse apstrādā informāciju Trešās puses analīzes programmas vārdā. Trešās puses analīzes programmas nesaista Klientu IP adresi vai citus sīkfailus ar citiem datiem. Klients var atteikties no sīkfailu izmantošanas un atlasīt attiecīgos pārlūkprogrammas iestatījumus, taču ņemot vērā, ka tādā gadījumā, iespējams, nebūs iespējams izmantot visas tīmekļa vietnes iespējas. Izmantojot Rantzows Sport Tīmekļa vietni, Klients piekrīt, ka Trešās puses analīzes programmas apstrādā Klienta datus iepriekš minētajā veidā un nolūkā. Papildinformācija Google politikas vietnē http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/.

4.3. Klients var apturēt sīkfailu apkopošanu, atiestatot pārlūkprogrammu, šajā gadījumā, Rantzows Sport platformas darbība var tikt ierobežota (piemēram, atspējojot pamatsīkfailus, var tikt liegta piekļuve Rantzows Sport Tīmekļa vietnei).

4.4. Rantzows Sport Tīmekļa vietnē un saziņā, kas tiek ģenerēta, izmantojot Tīmekļa vietni un/vai iegādājoties Rantzows Sport Preces, piemēram, reklāmas e-pastos, var būt ietverti elektroniski attēli, kas tiek dēvēti par “tīmekļa bāksignāliem”. Parasti tīmekļa bāksignāli funkcionē kopā ar sīkfailiem, un Rantzows Sport tos var izmantot tāpat kā sīkfailus (skatīt iepriekš).

 

  1. TIEŠAIS MĀRKETINGS

5.1. Klients piekrīt, ka Rantzows Sport var izmantot Klienta elektronisko kontaktinformāciju, kas var tikt iegūta no Klienta iepriekšējiem Tīmekļa vietnes apmeklējumiem, lai ar Klientu sazinātos elektroniski (pa e-pastu, nosūtot SMS vai WhatsApp ziņojumu) un informētu par precēm un pakalpojumiem. Klients var atteikties no mārketinga saziņas un atspējot šo funkciju, izmantojot katrā saņemtajā e-pastā ietverto abonementa anulēšanas saiti.

 

  1. DATU APMAIŅA

6.1. Noklikšķinot uz pogas “Piekrītu”, veicot attiecīgo Preču pasūtīšanu Klients piekrīt savu personas datu nodošanai trešām pusēm - partneriem, kas sniedz Līguma izpildei nepieciešamos pakalpojumus, piemēram, piegādes un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem; un tam, ka šīs puses darbosies kā Klienta datu apstrādātāji (“Apstrādātāji”). Visi Apstrādātāji ir pieejami Rantzows Sport Tīmekļa vietnē un Klients piekrīt, ka Apstrādātāji iegūst, apkopo, izplata, reģistrē, organizē, pielāgo vai maina, izgūst, pārskata, saskaņo, apvieno, pārsūta, izmanto, glabā, bloķē, iznīcina un pārvalda personas datu pārrobežu apriti.

6.2. Rantzows Sport var kopīgot Jūsu datus, ja piemērojamie tiesību akti īpaši atļauj personas datu izpaušanu.

 

  1. DATU GLABĀŠANA UN DROŠĪBA

7.1. Rantzows Sport apņēmas glabāt Klienta datus drošā veidā Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”) robežās. Šī iemesla dēļ Rantzows Sport ievieš un nepārtraukti pilnveido fiziskus, tehniskus un organizatoriskus pasākumus un plānus, lai nodrošinātu par Klieniem apkopoto datu aizsardzību un drošību. Tomēr tie neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt savu datu aizsardzībai nepieciešamās darbības, jo īpaši datu pārsūtīšanas laikā. Rantzows Sport mērķis ir novērst Klientu personas datu neatļautu vai nelikumīgu apstrādi vai nejaušu, nepilnvarotu vai nelikumīgu piekļuvi Klienta datiem, to izmantošanu, pārsūtīšanu, apstrādi, kopēšanu, nodošanu tālāk, modificēšanu, zaudēšanu vai bojāšanu. Rantzows Sport nav atbildīga par Klienu datu drošību, ja tie tiek pārsūtīti vai nodoti tālāk nedrošā veidā.

7.2. Tā kā informācijas apmaiņa internetā nav pilnībā droša,  Rantzows Sport apņemas darīt visu iespējamo, lai aizsargātu Klientu datus, tomēr nevar garantēt Tīmekļa vietnē pārsūtīto datu drošību — Klients uzņemas pilnu atbildību par savas informācijas nodošanu tālāk. Pēc Klienta datu saņemšanas Rantzows Sport veic stingras procedūras un drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi.

 

  1. KLIENTA TIESĪBAS

8.1. Piesakoties piedāvājuma saņemšanai, Klients var pieprasīt rediģēt un dzēst par sevi izpaustos datus (izņemot datus par norēķiniem, kurus nevar rediģēt norēķinu veikšanas dēļ). Klients var pilnībā atcelt savu reģistrāciju, lūgt mainīt datus vai atteikties no jebkuras Rantzows Sport vai kādas trešās puses veiktas saziņas mārketinga nolūkos, nosūtot e-pastu uz adresi info@rantzows.lv.

8.2. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati netiktu apstrādāti mārketinga nolūkos. Rantzows Sport informē Klientu pirms datu apkopošanas, ja plānots izmantot Klienta datus vai atklāt Klienta informāciju jebkurai trešai pusei mārketinga nolūkos. Klients savas tiesības varat izmantot jebkurā laikā, nosūtot e-pastu uz adresi info@rantzows.lv.

8.3. Klientam ir tiesības piekļūt Rantzows Sport rīcībā esošajai informācijai par Klientu. Klienta piekļuves tiesības tiek īstenotas saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Ja Klienta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti, pārmērīgi vai atkārtoti, Rantzows Sport var:

8.3.1. iekasēt samērīgu maksu, ņemot vērā pieprasīto darbību veikšanas administratīvās izmaksas; vai

8.3.2. atteikties izpildīt Jūsu pieprasījumu.

8.4. Ja Rantzows Sport Tīmekļa vietnē ir ietvertas saites uz partneru tīklu, reklāmdevēju un filiāļu vietnēm un no tām, vēršam uzmanību, ka katrai no šīm tīmekļa vietnēm ir sava konfidencialitātes politika un Rantzows Sport neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz šīm politikām, ja Klients noklikšķina uz kādas no saitēm. Pirms šajās tīmekļa vietnēs iesniedzat savus personas datus, izlasiet to konfidencialitātes politikas.

8.5. Rantzows Sport apstrādā Jūsu informāciju saskaņā ar šo Noteikumu 7. punktu. Izmantojot mūsu Tīmekļa vietni un/vai noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt šādai apstrādei un apstiprina, ka visi sniegtie dati ir pareizi. 

8.6. Ja uzskatāt, ka Jūsu dati ir apstrādāti nelikumīgi, aicinām sazinieties ar mums info@rantzows.lv, apņemamies atbildīgi risināt šo situāciju.